Konya Ahırlı ilçe tarihinin edinilen bilgilere göre M.Ö. 2000 yıllarına kadar dayandığı söylenmektedir. Bölgede yapılan kazılar sonucunda rastlanmış olan tarihi eserler, Türk milletinden önce Bizans İmparatorluğu'nun bu toprakları mesken tuttuğu görülmektedir. Bölge 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra tamamen Türklerin egemenliği altına girmiştir.

Fakat bölgenin Türkleşmesine asıl etken olan Horasan yani Orta Asya Türklerinin buraya yerleşmesi olmuştur. İlçe isminin konulması konusunda ise çeşitli ziyaretler bulunmaktadır. Bir rivayete göre Selçuklular döneminde bölgede Ahu Bey isimli bir beyin yaşadığı ileri sürülmüştür.

Bu nedenle de ilçeye Ahurlu ismi verilmiş, zamanla da Ahırlı adını almıştır.Konya Ahırlı bölgesinde bulunan otel ve restoran işletmeleri çok fazla dikkat çekmektedir. Çünkü ilçeye yapılan ziyaretler, bölgenin ne denli nostaljik bir hava yansıttığını kanıtlamıştır. İşletmelerin tümünde koltuk ve berjer kullanımına özen gösterilmiştir. Çünkü burada en önemli şey insanların konforu olmuştur.