Suruç ilçesi Anadolu Beyliklerinden biri olarak bilinen Artukoğulları ile özdeşlemiş bir bölgedir.

Milatta sonra 1101 yıllarında Urfa Kontu 1. Bolvadin tarafından işgal edilmiştir. Sonraki dönemlerde sırasıyla Haçlı Kontuna, Osmanlı İmparatorluğu ve en son da Türk egemenliği altına girmiş bir alandır.

Bu yörede çok uzun zamandır cins at yetiştiriciliği ve sandalye imalatçısı gibi meslekler meşhur hale gelmiştir.Öyle ki ilçe adının Suruç olmasının nedeni de aslına bakıldığında at yetiştiriciliği ile alakalıdır.

Çünkü at eğeriyle uğraşan ve eğer imal eden kişilere saraç denilmektedir. Saraç kelimesi ise günümüze değin değişerek Suruç ismini almıştır. Tarihin en eski çağlarına tanıklık etmiş özel bir bölgedir.

Suruç ilçesinde bulunan Siyah At Heykeli ise en önemli tarihi mekanlardan biri olarak bilinir.Yerli halk zamanının büyük bir bölümünü cafe ve restoran gibi sosyal tesis alanlarında geçirmektedir. Mobilya ve sandalye üretiminde önce bir kent olarak ön plana çıkmayı başarmıştır.