Konya Halkapınar ilçesi Kutalmışoğlu Süleyman Şaha tarafından, Türklerin eline geçmiş bir şehir olarak bilinmektedir. İlçenin yabancı egemenliğinden kurtarılması Malazgirt Savaşı'ndan tam 6 yıl sonra gerçekleşmiştir.

1276 yılında ise Karamanoğlu Mehmet Bey Konya il sınırlarını ele geçirerek Halkapınar ilçesine de sahip olmayı başarmıştır. 1398 yılında Osmanlı egemenliği altına giren bölgede pek çok tarihi esere rastlamak mümkündür. Özellikle de Osmanlı döneminde ilçenin askersiz bir üs haline getirilmesi, geçmişin izlerini hala taşıyor olmasına vesile olmuştur.

1954 yılında Ereğli ilçesine bağlı bir nahiye olarak kendisini gösteren Halkapınar ilçesi, 1954 yılında kasaba olmuş, daha sonra ise 1962 yılına gelindiğinde ilçe olmayı başarmıştır. İlçe içerisinde yer alan doğal oluşumların yanı sıra bir çok tarihi yansıtan bir çok objeyi de görmek mümkün olacaktır.Özellikle de sandalye imalatçısı mesleğinin geliştirildiği bu bölgede üretilen çeşitli masa ve sandalye motifleri gelen ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir.