Kastamonu ilinin Devrekani ilçesi hem yazılı dönem hem de yazısız dönem tarihine tanıklık etmiş, zengin kültürel değerleri olan bir bölgedir. Burada yapılan bir çok kazı çalışması sonucunda çeşitli el baltaları vb. gibi buluntulara rastlamıştır. İlk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinir.

Geçmişi Alt Paleolitik döneme kadar dayanmaktadır. Bölgenin bir kaç yerinde dikili taşlar bulunmuştur. Bu alanlarda ise gelen turistlerin konforunu sağlamak amacıyla cafe gibi sosyal tesis alanlarının inşa edildiği görülmektedir.Yapılan araştırmalar sonucunda Kastamonu Devrekani ilçesinin M.Ö. 3000 yıllarına uzanan geniş bir tarihi yapısının olduğunu görmek mümkün olacaktır.

Yöre halkı bu eserlere kendilerininmiş gibi sahip çıkmaktadır. Öyle ki bölgenin bir çok alanında inşa edilen otel ve restoran gibi işletmelerin geçmiş yıllara ait dekoratif özellikleri oldukça dikkat çekicidir.

İlçeye Devrekani adının Anadolu Beyliklerinden biri olarak bilinen İsfandiyaroğulları tarafından verildiği düşünülmektedir. Çam bahçe sandalyeleri ile ünlü bir kenttir.