Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Mezopotamya olarak nitelendirilen kısmında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi, çok uzun bir tarihi geçmişe sahiptir.

Öyle ki bölgede yapılan kazı çalışmaları sonucunda Milattan Önce 5000 yıllarından geldiği varsayılan bir çok alet bulunmuştur. Zamanında Asurlar, Hititler, Abbasiler, Bizanslar, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğuna ev sahipliği yapmış olan bir bölgedir.

Asurlular tarafından kurulmuş olan Mırri Mutanti devletine başkentlik yapmış olan bir alandır. Bu dönemlerde Vassugar olarak isimlendirilmiştir. Öyle ki burada neredeyse tüm medeniyetlerin izlerine rastlamak mümkün olacaktır.

Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesi mobilya tasarımlarıyla her geçen gün daha da büyük bir ün kazanmaktadır. Bölgedeki tüm cafe, restoran ve kantin gibi mekanlarda sandalye yerine koltuk ve berjer kullanımı yaygınlaşmıştır. Sevilen tarihi mekanlara sahip olan bu bölge, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Otel gibi yapılardaki konfor hat safhalarda olduğundan, buraya gelen kişiler daima memnun ayrılmaktadır.