Bakü Qalada Topqapı Restaurant

Bakü Qalada Topqapı Restaurant masa ve sandalye ihtiyacını firmamızdan karşılamıştır ve ihracat başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir.