İlk ahşap mobilya M.Ö. 2700 yıllarındaki Mısır Firavunlarına kadar uzanmaktadır. Mobilyanın en az son 5000 yıldır hayatımızın içinde olduğu açıkça görülmektedir. İlk mobilya örneklerinin antik çağlarda Mısır´da yapıldığı belirtilmektedir. Döneme ait ağaç yapılı mobilyalar günümüzde müzelerde sergilenmeye devam etmektedir. Genellikle Mısır bölgesine has olan Dişbudak, Porsuk, Abanoz, Karaağaç, Şimşir ve Ihlamur ağaçları tercih edilmiştir. Antropometri (insan vücut ölçüleri) ilk olarak bu dönemde kullanılarak ilk mobilya örnekleri ortaya çıkmıştır.

Antropometri; insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalı olup, Yunanca´da insan" anlamında kullanılan anthropos ve "ölçüm" anlamında kullanılan metron kelimelerinden türetilmiş olup, antropometri, vücudun belli bölümünün hareketsiz durumu, ağırlık merkezi ve hacim gibi vücudun belli fiziksel özellikleri ve boyutları ile ilgilenen bilim dalı şeklinde tarif etmek de mümkündür.<