Şanlıurfa ilinin Akçakale ilçesi bölgenin en eski ve tarihi yapılarına ev sahipliği yapmaktadır.

Bölgede yapılan çeşitli kazılar sonucunda yöre tarihinin milattan önce 5000 yıllarına kadar dayandığını görmek mümkün olacaktır. Buraya ilk yerleşen topluluklar arasında Sümerler ve Hititler yer alır.

Vakti zamanında Sami'lerin istilasına uğramıştır. Daha sonraki yıllarda ise Asurların egemenliği altına girmiştir. Akçakale ilçesi Pers ve Bizans gibi çok uluslu toplumların merkezlerinden biri olmasıyla bilinir. Milatta Sonra 750 yıllarında ise Araplar tarafından Bizans egemenliğine tamamen son verilmiştir.

Sonrasında ise önce Osmanlı toprağı olmuş, akabinde ise Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk toprakları arasında katılmıştır.Hem tarihi hem de kültürel yönü çok güçlü olan bu ilçede bir çok cafe, restoran ve otel tarzı işletmeler yer almaktadır. Ziyaretçiler uğradıkları mekanlarda sandalye yerine koltuk ve berjer yöresel tasarımlı mobilya ile karşı karşıya gelmektedir.